Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ωτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία