Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ωκεανοπλοϊκή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία