Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ψυχικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία