Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ψάλτριες

  1. ψάλτρια, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού