Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

χώρες

  1. χώρα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού