Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

χώννυμι < χόω

  Ρήμα επεξεργασία

χώννυμι (& χωννύω· μεταγενέστεροι τύποι του χόω)

Κλίση επεξεργασία