Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

χωρατεύω < χωραϊτεύω

  Ρήμα επεξεργασία

χωρατεύω

  Μεταφράσεις επεξεργασία