Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χλαπάτσες θηλυκό