Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

χειροκίνητου

  1. χειροκίνητος, στη γενική του ενικού
  2. χειροκίνητο, στη γενική του ενικού