Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

χαρίσματα ουδέτερο