Ετυμολογία

επεξεργασία
παῖδα (ή υἱὸν) τίθεμαι τινά < → δείτε τις λέξεις τίθημι, τίθεμαι, υἱόν και υἱός

  Έκφραση

επεξεργασία

παῖδα (ή υἱὸν) τίθεμαι τινά