Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

υπερβολικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία