Δείτε επίσης: Κατηγορία: Τσεχική γλώσσα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

τσέχικα ουδέτερο πληθυντικός και τσεχικά

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

τσέχικα ουδέτερο