Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τριανταριές θηλυκό