Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

τραυματία

  1. τραυματίας, στη γενική του ενικού
  2. τραυματίας, στην αιτιατική του ενικού
  3. τραυματίας, στην κλητική του ενικού