Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τραπεζική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία