Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

τεχνητή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία