Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τίγρεως θηλυκό  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τίγρεως αρσενικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τίγρεως θηλυκό