Δείτε επίσης: συν-, συν, σύν

  Ετυμολογία

επεξεργασία
σύν- < συν- όταν ο τόνος ανεβαίνει στο πρόθημα

  Πρόθημα

επεξεργασία

σύν-