Δείτε επίσης: συν-, συν, σύν

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σύν- < συν- όταν ο τόνος ανεβαίνει στο πρόθημα

  Πρόθημα επεξεργασία

σύν-

Σύνθετα επεξεργασία