Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συριακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία