Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνεπίπεδη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία