Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συνεκδοχική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία