Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συλλογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία