συλλογική

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος επιθέτουEdit

συλλογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαEdit