Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συλλογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία