Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συλλαβιστή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία