Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

συζυγίες

  1. συζυγία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού