Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

συγγενικά

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

συγγενικά ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό