Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

στικτή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία