Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σταθερότητες θηλυκό