Δείτε επίσης: Στάβλοι

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στάβλοι αρσενικό