Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σθεναροί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία