Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

σημασιολογική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία