Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σαρακοστές θηλυκό