Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ρήτρες

  1. ρήτρα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού