Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

πυρωτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία