Δείτε επίσης: πρωτο-, πρωτό-, πρωθ-, πρώτος, πρῶτος

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

πρωτ-

Σημειώσεις επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασίαΜεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

πρωτ-

Σημειώσεις επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

πρωτ-

Σημειώσεις επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία