→ λείπει η κλίση}}

  Ετυμολογία

επεξεργασία
προῦνος < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

προῦνος θηλυκό (ελληνιστική κοινή)

Άλλες μορφές

επεξεργασία

όλες οι μορφές:

Συγγενικά

επεξεργασία