→ λείπει η κλίση

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

προῦμνος θηλυκό (ελληνιστική κοινή)