Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προϊόντα ουδέτερο

  1. προϊόν, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού