Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

 

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

προμηθευτή