Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

προεμβάζω < προ- + εμβάζω

  Ρήμα επεξεργασία

προεμβάζω (παθητική φωνή: προεμβάζομαι)

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία

  • προεμβάζω - Αναστασιάδη - Συμεωνίδη, Άννα (2003). Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.  (συντομογραφίες)