Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ποινές θηλυκό