Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πνεύματα ουδέτερο