Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περίπτωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία