Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περάσματα ουδέτερο