Δείτε επίσης: παππούς, Παππούς

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

πάππους αρσενικό