Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οστέινοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία