Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

οστέινη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία