Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ομφαλοσκόποι αρσενικό ή θηλυκό