Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ξεγεννώ < ξε- + γεννώ

  Ρήμα Επεξεργασία

ξεγεννώ

  Μεταφράσεις Επεξεργασία