Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ντόμινα ουδέτερο